Opera

Opera är en dramatisk historia berättad genom sång. Det anses av många vara den mest kompletta konstformen som kombinerar alla element i konst, ord, musik, drama och dans. De tidigaste italienska operorna kallades flera saker, till exempel ”favola in musica” (fabel i musik) och ”dramma per musica” (drama med hjälp av musik).

Denna sista titel ligger mycket nära ordlistans definition och är den rätta grunden för alla diskussioner om opera. Det unika i opera är användningen av musik för att förmedla en hel historia/handling.

Detta baseras på känslan av att musik kan kommunicera människors reaktioner och känslor bättre än ord (lästa eller talade) eller bilder. Opera tar någon form av dramatisk historia och försöker göra den mer spännande och mer trovärdig med hjälp av musik. Många kända berättelser har gjorts till operor, inklusive Askungen, Hansel och Gretel och Romeo och Julia.

Hur börjades Opera ?

Begreppet opera utvecklades många år innan den första operan skrevs. Dess början kan spåras till de gamla grekerna. De förenade poesi och musik och skapade pjäser som inkluderade sång, talat språk och dans, ackompanjerade av stråk- eller blåsinstrument. På 1100 -talet satte den tidiga kristna kyrkan religiösa historier till musik, en stil som kallas liturgiskt drama.